česky english

 

Doprava Žďár nad Sázavou a zpět

 

  • V pondělí 14.5.2007 odjíždí zvláštní autobus do Svratky ve 14:30 hod. od nádraží ČD ve Žďáru nad Sázavou.
  • Ve čtvrtek 17.5.2007 bude vypraven zvláštní autobus ze Svratky do Žďáru nad Sázavou - nádraží ČD.

Odjezd se předpokládá ve 14:00 hod. a bude upřesněn v průběhu  konference.

  • Doba jízdy cca. 30 min.

                                                                                                            

                                               Mapa okolí Svratky                       Mapa Svratky – detail      

 

Ubytování

 

  • Sekretariát konference má pro účastníky smluvně zajištěno ubytování:

Hotel ŽĎAS (místo konání konference)

Hotel Karlštejn (cca 2 km od hotelu ŽĎAS)

Penziony v okruhu cca 3 km od hotelu ŽĎAS

  • Hotely a penziony budou obsazovány podle pořadí došlých závazných přihlášek do vyčerpání kapacit. Účastníkům, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů ubytováni v některém z nabízených hotelů  se neprodleně doporučí požádat o ubytování individuálně.         

 

Rámcový rozvrh konference

podrobnější informace najdete v Programu konference, který bude uveřejněn

cca 1 týden před konferencí na WWW a který v tištěné formě obdržíte při registraci

 

Pondělí:       14.5.2007            do 15:30           příjezd, registrace a ubytování          

                                          15:30 – 18:00    plenární zasedání - zahájení konference, úvodní přednášky

Úterý:           15.5.2007              8:00 – 12:00    zasedání v sekcích

                                          14:00 – 18:00    zasedání v sekcích

Středa:         16.5.2007             8:00 12:00    zasedání v sekcích

                                                                       volné odpoledne, společenský večer

Čtvrtek:         17.5.2007             8:00 – 12:00    zasedání v sekcích

                                               12:00 – 13:00    plenární zasedání - závěr konference

                                               13:00 – 14:00    oběd, odjezd