Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Strategie AV21
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Strategie AV21
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Ústav termomechaniky je koordinátorem výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.
Strategie AV21 logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (12., 14. a 16. listopadu 2019)


banner_mail.jpg

Vážení příznivci vědy a techniky, zveme vás srdečně v rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří.
Konat se budou v druhém listopadovém týdnu. V Praze a v Plzni ve čtvrtek 14. listopadu, v Novém Kníně v úterý 12. a v sobotu 16. listopadu.
Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!  »»» 

Cenu IAPWS Helmholtz Award si z kanadského Banffu přivezl Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Vins-IAPWS.jpg

Dne 2. října 2019 obdržel Ing. Václav Vinš, Ph.D. na IAPWS Symposiu “Chemistry and Mass Transport for Steam Generation” pořádaném v rámci výročního zasedání Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v kanadském Banffu cenu IAPWS Helmholtz Award. Ocenění bylo dr. Vinšovi uděleno za úspěchy ve výzkumu termofyzikálních vlastností vody a vodných směsí, zejména pak povrchového napětí metastabilní podchlazené vody a fázových rovnováh s hydráty plynů.  »»» 

Spolupráce Ústavu termomechaniky s Bohemian Technologies Group


Takzvaná nedestruktivní defektoskopie je schopna detekovat závady v různých typech materiálů bez nutnosti jejich narušení kvůli průzkumu.
Cílem společného výzkumu společnosti Bohemian Technologies Group a Ústavu termomechaniky AV ČR bylo potvrzení efektivní funkce technologie News, která dokáže například odhalit praskliny v zaizolovaných parovodech, do země zapuštěných potrubích, prozkoumat stav betonových hrází přehrad, odhalit vadu i rozměrných slitinových odlitků, kolejnic apod.  »»» 

Specialista na numerické výpočty metodou konečných prvků/metodou konečných objemů v oddělení Rázy a vlny v tělesech


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje, specialista na numerické výpočty metodou konečných prvků/metodou konečných objemů pro oddělení Rázy a vlny v tělesech.  »»» 

Odborný pracovník výzkumu a vývoje v oddělení Rázy a vlny v tělesech


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje pro oddělení Rázy a vlny v tělesech.

Náplň práce:

  • MKP výpočtář/programátor;
  • testování MKP procedur

Požadované vzdělání: bakalářské  »»» 

avcr.cz, Nový pomník na pražském Ládví připomíná fyzika Václava Dolejška


Dolejsek-stezen_09.jpg

Téměř sedm metrů vysoký stěžeň s pohyblivými skružemi ozvláštňuje nově upravený park uprostřed areálu ústavů Akademie věd ČR na Mazance. Pomník akademického sochaře Františka Svátka odkazuje na českého fyzika a aktivního účastníka protinacistického odboje Václava Dolejška. Ve čtvrtek 27. června jej slavnostně odhalila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová spolu s Dolejškovou dcerou Věrou Hauptfeld-Dolejsek, starostou Prahy 8 Ondřejem Grosem a ředitelem Ústavu termomechaniky AV ČR Jiřím Pleškem.  »»» 

Technik vývojové dílny


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici technik vývojové dílny.

Náplň práce:
• mechanická (strojní a manuální) výroba dílů pro vývoj nových zařízení,
• výroba jednodušších přípravků a výrobků na soustruhu, frézce, vrtačce apod.,
• provádění údržby strojů a zařízení v dílně a příprava nástrojů,
• spolupráce při experimentech v laboratoři.

Požadujeme:  »»» 

info-lifestyle.cz, Pokroky ve výzkumu v zájmu energetiky a životního prostředí


Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, se zamýšlí nad budoucností fotovoltaiky a představuje nejnovější výsledky Ústavu termomechaniky v oblasti účinnějšího způsobu přeměny energie a výzkumu šíření znečištění v ovzduší.

Celý rozhovor zde

Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu


Jako každoročně i letos MŠMT zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018.

  • Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Udělit může jednu či více cen v souhrnné hodnotě 500 000 Kč.
     »»» 

Čtvrtá veřejná soutěž v programu ERC CZ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu v programu ERC CZ, která má podpořit kvalitní, ale neúspěšné projekty v soutěžích Evropské výzkumné rady (ERC), které nezískaly financování z evropských prostředků.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS