Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Strategie AV21
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Strategie AV21
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Ústav termomechaniky je koordinátorem výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.
Strategie AV21 logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

avcr.cz, Nový pomník na pražském Ládví připomíná fyzika Václava Dolejška


Dolejsek-stezen_09.jpg

Téměř sedm metrů vysoký stěžeň s pohyblivými skružemi ozvláštňuje nově upravený park uprostřed areálu ústavů Akademie věd ČR na Mazance. Pomník akademického sochaře Františka Svátka odkazuje na českého fyzika a aktivního účastníka protinacistického odboje Václava Dolejška. Ve čtvrtek 27. června jej slavnostně odhalila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová spolu s Dolejškovou dcerou Věrou Hauptfeld-Dolejsek, starostou Prahy 8 Ondřejem Grosem a ředitelem Ústavu termomechaniky AV ČR Jiřím Pleškem.  »»» 

Technik vývojové dílny


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici technik vývojové dílny.

Náplň práce:
• mechanická (strojní a manuální) výroba dílů pro vývoj nových zařízení,
• výroba jednodušších přípravků a výrobků na soustruhu, frézce, vrtačce apod.,
• provádění údržby strojů a zařízení v dílně a příprava nástrojů,
• spolupráce při experimentech v laboratoři.

Požadujeme:  »»» 

Odborný pracovník výzkumu a vývoje


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje v oddělení Dynamiky a vibrací v Laboratoři rotační laserové vibrometrie.  »»» 

Postdoktorand nebo vědecký pracovník pro oddělení termodynamiky


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka nebo postdoktoranda v oddělení D2 – Termodynamika, Laboratoř kinetiky fázových přechodů.  »»» 

info-lifestyle.cz, Pokroky ve výzkumu v zájmu energetiky a životního prostředí


Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, se zamýšlí nad budoucností fotovoltaiky a představuje nejnovější výsledky Ústavu termomechaniky v oblasti účinnějšího způsobu přeměny energie a výzkumu šíření znečištění v ovzduší.

Celý rozhovor zde

Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu


Jako každoročně i letos MŠMT zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018.

  • Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Udělit může jednu či více cen v souhrnné hodnotě 500 000 Kč.
     »»» 

Čtvrtá veřejná soutěž v programu ERC CZ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu v programu ERC CZ, která má podpořit kvalitní, ale neúspěšné projekty v soutěžích Evropské výzkumné rady (ERC), které nezískaly financování z evropských prostředků.  »»» 

casopisczechindustry.cz, 30. 5. 2019, Patenty jsou spíš vítaným přilepšením


„Kdyby bylo možné patentovat matematické výsledky a postupy, dost možná by matematici tvořili vrstvu nejbohatších lidí,“ říká Jan Pech, vedoucí Laboratoře výpočetní mechaniky tekutin Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR.

Celý rozhovor naleznete zde.

Veletrh vědy 2019, 6. - 8. června, PVA Letňany


160427-logo-veletrh-vedy-2016-e1494927145333.jpg

Přijďte se podívat na vědu zblízka! Na tři dny se můžete stát vědci a ve více než 100 expozicích připomínajících improvizované laboratoře provést mnoho zajímavých experimentů, prohlédnout si interaktivní exponáty, zúčastnit se zajímavých přednášek.  »»» 

Konference Výsledky Strategie AV21


Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.
Konference se bude konat v prostorách Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1.

Program konference


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS