Vedení

Vedení ústavu
Miroslav Chomát   Jaromír Horáček  Michal Blaháček
Ing. Jiří Plešek, CSc.
ředitel
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
zástupce ředitele
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
zástupce ředitele
pro vědu a výzkum
Ing. Michal Blaháček, Ph.D.
zástupce ředitele
pro ekonomiku a provoz

 

Rada instituce

Předseda: doc. Ing. Jan Červ, CSc.
Místopředseda: prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
Tajemník: Ing. Jiří Dobiáš, CSc.

Externí členové:
Ing. Dana Drábová, PhD. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze)
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)

Interní členové:
Ing. Dušan Gabriel, PhD.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ing. Jiří Plešek, CSc. 
Ing. Václav Vinš, Ph.D.

Dozorčí rada

Předseda: prof. Jiří Chýla, CSc. (Akademická rada AV ČR)
Místopředseda: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Tajemník: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT)
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. (Vědecká rada AV ČR)


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS