Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference
6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.

Akce je financována z prostředků Strategie AV21.

Vědecký výbor:
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Michal Landa, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i.
e-mail workshopu: premena@it.cas.cz

Program:

10:00 Zahájení
10:05–10:45 P. Dymáček: Úskalí creepových zkoušek při teplotách do 1200 °C a 1400 °
10:45–11:00 Občerstvení
11:00–11:25 F. Dobeš: Odhad creepové odolnosti konstrukčních součástí pomocí protlačovacích zkoušek na miniaturních discích
11:25–11:50 D. Bártková: Využití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro posouzení mechanických vlastností nově vyvinutých ODS ocelí
11:50–13:00 Oběd 13:00–13:20 Prohlídka Laboratoře rotační laserové vibrometrie ÚT AV ČR
13:25–13:50 M. Koller: Vyšetřování mechanických vlastností materiálů při vysokých teplotách metodou RUS
13:50–14:15 D. Gabriel: Creepová analýza vysokotlaké skříně DŠPWR pomocí různých modelů
14:15–14:25 Závěrečná diskuse
14:25–15:00 Prohlídka Laboratoře ultrazvukových metod ÚT AV ČR


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS