Workshop Distributed Energy Resources and Storage

Konference
Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:15
Stránka konference: ders.it.cas.cz

"Connecting academia, commerce and government to shape our future with distributed energy resources and storage"

Workshop Distributed Energy Resources and Storage (Disribuované zdroje a úložiště energie) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu a státní správy, kteří budou společně diskutovat budoucnost a roli distribuovaných zdrojů a úložišť energie při zajišťování energetických potřeb a představí slibná výzkumná témata v této oblasti.

Workshop je sponzorován STRATEGIÍ AV21 a organizuje jej Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Jazykem workshopu je angličtina.


Program (v anglickém jazyce)

9:05 - 9:10 Welcome speech
Jan Šafanda, Vice President of Academy Council, Czech Academy of Sciences

9:10 - 9:20 Introduction
Jiří Plešek, Coordinator of the programme “Efficient Energy Conversion and Storage” of the STRATEGY AV21, Institute of Thermomechanics of the CAS

9:20 - 9:45 Next base of photovoltaics
Antonín Fejfar, Head of Department of Thin Films and Nanostructures, Institute of Physics of the CAS

9:45 - 10:10 HE3DA® Thick Electrode Technology Platform for Balancing of Photovoltaic Systems and Energy Storage
Jan Procházka, CEO HE3DA

10:10 - 10:35 Up-to-Date Waste to Energy Approach. From Idea to Industrial Application
Petr Stehlík, Brno University of Technology

10:35 - 10:50 Káva

10:50 - 11:15 Experimental near-zero-energy building using PV system and battery storage
Petr Wolf, University Centre for Energy Efficient Buildings, Czech Technical University in Prague

11:15 - 11:40 Practical examples of energy storage (Power to heat, Wind to energy)
Josef Renč, Qreon Tech Energy s.r.o.

11:40 - 12:00 Lithium resources in Krušné Hory, their geological origin and mining perspective
Karel Breiter, Institute of Geology of the CAS

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:25 Role of eCar in eMobility environment
Petr Füzék, ŠKODA Auto a.s.

13:25 - 13:50 Distributed Hydrogen Energy Storage Systems
Aleš Doucek, Research and development manager, Nuclear Research Institute Rez plc

13:50 - 14:15 High-capacity lithium-ion battery storage applied to gas turbines and gas engines
Anders Stuxberg, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Sweden

14:15 - 14:40 Merit Order of Energy Storage in Germany by 2030
Christoph Pellinger, Research Center for Energy Economics (FfE), Germany

14:40 - 15:05 Distributed power system and integration of new power production & storage technologies: energy security considerations
Hynek Beran, Energy Committee of The Czech Academy of Sciences / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University in Prague

15:05 - 15:20 Káva

15:20 - 16:10 Panelová diskuse

16:10 - 16:15 Closing speech
Jiří Plešek

Součástí workshopu je komerční prezentace společnosti Tatung Czech s.r.o.Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS