Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Ty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.

Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před udělením grantu. Předpokladem úspěchu jsou dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 miliony eur na dobu pěti let.

Žádosti je možné podávat do 15. února 2018. Další informace naleznete zde.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS