TAČR EPSILON – výsledky 3. soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky 3. veřejné soutěže v programu Epsilon. Seznam projektů doporučených k podpoře je zde.

Za ÚT uspěly tyto projekty:

Podprogram 2:
1.-8. místo
TH03020265: Moderní elektrická výzbroj trakčních napájecích stanic
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Západočeská univerzita v Plzni
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i

Podprogram 3:
32.–33. místo
TH03020313: Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin
CLASSIC Oil s.r.o.
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS