Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

Konference
Praha, 26. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Stránka konference: Stránka konference

Jubilejní 20. ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.

Seminář je zaměřen na aplikace metody konečných prvků a dalších numerických metod v oblasti vědecko-technických úloh, vývoj a implementace moderních numerických metod v mechanice tuhých a poddajných těles, mechanice tekutin a více-fyzikálních úlohách. V rámci semináře je plánováno vydání speciálního čísla časopisu Advances in Engineering Software (http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software).

Podrobné informace a důležité termíny naleznete na stránkách semináře.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS