Seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008

Konference
Západočeská univerzita v Plzni, 20. listopad 2008
Stránka konference: www.kme.zcu.cz/vypoctymkp/08/

Jednodenní seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008 je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod.

Pořadatelé:


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS