Oznámení o veřejných výběrových řízeních na dodávku zboží a služeb

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce (zateplení střechy)


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střech ÚT – budova 2  »»» 

POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - veřejná architektonicko-výtvarná soutěž


fotka dolejška na web_t2.jpg

Aktualizováno 26. 10. 2016

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh by měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.  »»» 

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce - rekonstrukce a zateplení budovy


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení budovy AL Nový Knín  »»» 

Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu AV ČR Mazanka  »»» 

Veřejná zakázka na dodání plynového chromatografu s hmotnostním detektorem typu iontová past


Lhůta pro doručení nabídek: 19. 3. 2013
Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyhlašuje veřejnou zakázku na dodání radiometrického detektoru (bolometru) ve zjednodušením podlimitním řízení.

Název veřejné zakázky: Dodání plynového chromatografu s hmotnostním detektorem typu iontová past  »»» 

Veřejná zakázka na dodání radiometrického detektoru (bolometru)


Lhůta pro doručení nabídek: 19. 3. 2013
Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyhlašuje veřejnou zakázku na dodání radiometrického detektoru (bolometru) ve zjednodušením podlimitním řízení.

Název veřejné zakázky: Dodání radiometrického detektoru (bolometr)  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS