Ústav v médiích

ČT 24, 19. 3. 2017, Unikátní ohebná sonda pro zjištění pružnosti kůže


logoct24.png

Výzkum elasticity lidské kůže je zaměřen na vývoj inovativní metody pro hodnocení změn jejich mechanických vlastností. Součástí výzkumu je vývoj měřícího systému s unikátním zatěžovacím přípravkem, který umožní provádět komplexní měření kůže. Tento systém vynalezli vědci v Ústavu termomechaniky AV ČR v Laboratoř nedestruktivního testování pod vedením Ing. Zdeňka Převorovského, CSc. Vědce zajímá pružnost kůže a její anizotropie. Anizotropie je velmi důležitá například v chirurgii. Správná volba směru chirurgického řezu zajistí rychlejší hojení rány. Kůže mění své vlastnosti věkem, hydratací, teplem, vlivem kožních nemocí anebo UV zářením.

Reportáž můžete zhlédnout v pořadu Věda 24.

Technický týdeník, 27. 9. 2016, O tvorbě a produkci lidského hlasu


Vědní obor biomechanika hlasu se velmi dynamicky rozvíjí. Analýza generace zvuku hlasivkami a jeho šíření vokálním traktem, lebečními kostmi, měkkými tkáněmi lidské hlavy až k percepci zvuku příslušnými mozkovými centry představuje složitý komplexní problém.
Poznatky z problematiky
základního výzkumu tvorby a produkce lidského hlasu vedoucího k návrhu konstrukce umělé hlasivky vznikly ve spolupráci Fakulty strojní ČVUT s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., První lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a s Ústavem biofyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Celý článek

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 21. 9. 2016, Umělé lidské hlasivky? Český patent!


CRo_Plus_logo.jpg

Umí věda nahradit lidský hlas? Implantátů a transplantátů je stále víc, ale jak je to s umělými hlasivkami? Poslední pokroky v oblasti umělých hlasivek představuje v Magazínu Leonardo Ing. Jaromír Horáček, DrSc. z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

Přehrát rozhovor

ČT 24, 17. 5. 2016 - Bezlopatková turbína je nominovaná na vynález roku


CT-24-lg-cmyk.jpg

Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze byl nominován na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016. Nominaci získal v kategorii „Výzkum“ za vynález bezlopatkové kapalinové turbiny (také odvalovací turbíny). Prestižní vyznamenání uděluje Evropský patentový úřad a výsledky budou zveřejněny 9. června 2016 v Lisabonu.

Vynález turbíny je výsledkem celoživotního úsilí Miroslava Sedláčka, na němž se podílel také prof. Ing. František Maršík, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR a slovenský vědec doc. Ing. Stanislav Hostin, Ph.D.

ČT24 - celý článek

ČT 24, 11. 3. 2016 - Vědci o Fukušimě a Černobylu


CT-24-lg-cmyk.jpg

V Akademii věd ČR se v pátek 11. března konala Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu.
Setkání zahájil ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc., a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Úvodní vystoupení patřilo předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Daně Drábové, Ph.D.

Výročí tragédie si vědci připomněli prostřednictvím bloku přednášek, které naleznete zde.
Rozhovor s ředitelem Ústavu termomechaniky AV ČR Jiřím Pleškem a Jaromírem Wagnerem z Ústavu jaderné fyziky na toto téma můžete zhlédnout zde.

EnviWeb, 14. 12. 2015, Technologické perspektivy skladování energie


V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Účinná přeměna a skladování energie se 30. listopadu 2015 uskutečnil seminář zaměřený na technologické perspektivy skladování energie, který zorganizoval pod záštitou předsedy Akademie věd ČR Ústav termomechaniky AV ČR a Ústav chemických procesů AV ČR. Po úvodních vystoupeních předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a koordinátora zmíněného výzkumného programu Ing. Jiřího Pleška z Ústavu termomechaniky AV ČR se diskutovalo o perspektivách skladování energie všech druhů v České republice, o jeho úloze při zajišťování energetické bezpečnosti i o výzkumu příslušných technologií.

Celý článek

ČT 1 – Události, 18. 10. 2015, Výzkum, který vrací lidem hlas


375px-ČT1_logo_2012.svg.png

V republice ročně onemocní přes pět set lidí typem rakoviny, která zasáhne hrtan. V nejtěžších případech musejí pacienti podstoupit takzvanou totální laryngektomii a následkem toho přijdou o schopnost mluvit. Pro takto postižené lidi vyvíjejí čeští vědci umělé hlasivky. Vibrace hlasivek poháněných tlakem vzduchu z plic je princip vzniku hlasu, který testují vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, z Oddělení dynamiky a vibrací. Na speciálně vyvinutých modelech hlasivek, plic a vokálních dutin studují akustické a vibrační charakteristiky. Vědci tak pracují na náhradě, která má lidem nejen vrátit hlas, ale ten by navíc měl znít přirozeně. 
Celý komentář

Frekvenční měnič INVERT 7L W oceněn Zlatým Ampérem, Radko Semerád


AB7_8_15_obalka.jpg

Výzkumní pracovníci z Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. spolupracovali s firmou ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s. na vývoji nové generace vysokonapěťových měničů řady INVERT s výkonem do 12 MVA pro napětí 6kV. Sestava INVERT 7L W s unikátním kapalinovým chlazením získala na 23. mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, jehož se zúčastnilo 600 vystavovatelů z 22 zemí světa, prestižní cenu za nejpřínosnější exponát veletrhu. Sestava nabízí efektivní řešení regulace synchronních i asynchronních motorů v různých oblastech průmyslového využití, zejména pohonů pro těžební a zpracovatelský průmysl a energetiku.

Celý článek v Akademickém bulletinu 7-8/2015

Literární noviny, 15. 1. 2015, Program pro 21. století. Účinná přeměna a skladování energie


Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky, snižování ekologické zátěže výzkumem v oboru účinné přeměny zdrojů energie na energii elektrickou a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie. To jsou základní cíle výzkumu Účinná přeměna a skladování energie, který přiblížil koordinátor programu Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Literární noviny č.1 - tisk - celý článek

Literární noviny - web

ČT 1 – Události, 15. 12. 2014, Efektivní přeměna energie


logo_ct1.jpg

Akademie věd ČR chce svůj výzkum ještě více přiblížit reálným potřebám společnosti a průmyslu. Vytvořila proto novou strategii. Její okruhy se dotýkají témat, jako jsou například zdraví, využití energie, životní prostředí a nové materiály. Pracovat na ní budou nikoliv celé ústavy, ale konkrétní badatelské týmy. Strategie má zatím 14 programů.

Vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. se budou podílet na výzkumném programu týkající se efektivní přeměny a skladování energie.

Přehrát rozhovor


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS