Tiskové zprávy

Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association


Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc. a prof. Lin Faa-Jeng ze společnosti Taiwan Smartgrid Industry Association (TSGIA) podepsali dne 20. září 2016 Memorandum, jehož cílem je vytvořit praktickou platformu pro výměnu a spolupráci v oblastech integrace technologií řízení mikrosítí, výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie, výroby vodíku, doplňkového využití energie a technologických řešení pro inteligentní přenosové sítě.  »»» 

Pomník Václava Dolejška v hlavním městě Praze má pět finalistů


Dne 7. října 2016 se konalo v Ústavu termomechaniky AV ČR hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.  »»» 

Vědci z Ústavu termomechaniky se podíleli na výzkumu, jehož výsledky publikoval prestižní časopis Science


Tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR nedávno výrazně přispěl k objasnění mechanizmu lokalizované deformace v tahem namáhaném drátu ze superelastické slitiny s tvarovou pamětí NiTi.  »»» 

Laureát Nobelovy ceny Peter Higgs navštíví Prahu


plakat_erd_cz_print.jpg

Světoznámí fyzici vystoupí na konferenci ECNDT 2014

Ve dnech 6. – 10. října 2014 se v Kongresovém centru Praha uskuteční Evropská konference o nedestruktivním testování, „11th ECNDT 2014“, kterou pořádá Česká Společnost pro NDT ve spolupráci s Evropskou Federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i.  »»» 

Dohoda o spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR


Ve dnech 24. a 26. září 2013 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR. Za Polytechnickou univerzitu v Krakově podepsal dohodu prorektor pro výuku a zahraniční spolupráci prof. Dariusz Bogdal. Za ÚT AV ČR dohodu podepsal ředitel Ing. Jiří Plešek, CSc.
 »»» 

Patronát nad regionální spoluprací AV ČR a Pardubického kraje převzal Ústav termomechaniky AV ČR


Akademická rada 9. května 2012 jmenovala koordinátorem regionální spolupráce mezi Pardubickým krajem a Akademií věd ČR prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR. Spolupráce s východočeským regionem trvá již dvacet let a od roku 2010 se stal jejím koordinačním pracovištěm Ústav termomechaniky AV ČR.  »»» 

Výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu termomechaniky AVČR v. v. i.


Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.  »»» 

Mladí „vědci“ představí své studentské práce na 2. konferenci Otevřené vědy II


Pozvanka-konference-Otevrena-veda-II 1.jpg

Pozvánka na 2. studentskou vědeckou konferenci
3. – 4. dubna 2012, Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice

Akademie věd ČR a Středisko společných činností AV ČR pořádá 3. - 4.dubna 2012 v Národní technické knihovně v Praze přehlídku vědecko-výzkumných prací talentovaných středoškoláků.  »»» 

Zemřel Prof. Dr.-Ing. Jaroslav Štěpina, DrSc., Dr.h.c.


stepina-3.JPG

Dne 18. 2. 2012 zemřel ve věku 86 let po dlouhé a těžké nemoci Prof. Dr.-Ing. Jaroslav Štěpina, DrSc., Dr.h.c., který mezi léty 1954 a 1969 působil v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV (od roku 2006 součástí Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.).

Profesor Štěpina byl světově uznávaným odborníkem v oboru elektrických strojů a je právem považován za „otce“ teorie prostorových fázorů využívané dodnes pro analytické vyšetřování a matematické modelování elektrických strojů. Hlavní část této teorie vypracoval již za svého působení v ČSAV.  »»» 

Bezlopatková odvalovací turbína – vynález vědců z Akademie věd


Precesní kapalinová turbína je novým patentovaným vynálezem Ústavu termomechaniky AV ČR. Představuje významné zdokonalení tzv. odvalovacího tekutinového stroje, který pracuje na novém hydrodynamickém principu, využívajícím spontánně generované cirkulace tekutiny ve vhodně tvarovaném kanálu. Na jeho vzniku se podíleli prof. František Maršík, DrSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, Ing. Miroslav Sedláček, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a jejich slovenský kolega doc. Stanislav Hostina, Ph.D.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS