Středočeské inovační vouchery (termín podání žádostí 31. 12. 2017)

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery pro malé a střední podniky. Z jednorázových dotací ve výši až 150 000 Kč lze podpořit spolupráci firem a výzkumných organizací ze Středočeského kraje.

Alokace výzvy je 2 284 887 Kč a příjem žádostí trvá od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Podporu lze získat mj. na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Inovační voucher mohou žadatelé použít i na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.

Další informace


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS