Specialista na numerické výpočty metodou konečných prvků/metodou konečných objemů v oddělení Rázy a vlny v tělesech

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje, specialista na numerické výpočty metodou konečných prvků/metodou konečných objemů pro oddělení Rázy a vlny v tělesech.

Náplň práce: Vývoj a implementace algoritmů pro matematickou simulaci LSP (Laser Shock Peening) procesu zpevňování povrchu součástí rázovou vlnou generovanou laserovým zdrojem.

Požadované vzdělání: doktorské

Požadované znalosti a schopnosti:

  • znalosti z oblasti numerické matematiky, mechaniky deformovatelných těles, programování;
  • schopnost samostatné práce v dané oblasti.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností následné změny na dobu neurčitou

Výše úvazku: 0,6

Předpokládané datum nástupu: 4. 10. 2019

Nabízíme:

  • stabilní zázemí, rovné příležitosti,
  • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
  • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
  • stravenky,
  • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel)
  • vlastní rekreační zařízení.

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@it.cas.cz, (Marie Kajprová, tel.: 266 053 154). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Datum uzávěrky přihlášek: 27. 9. 2019


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS