Seminář Věda a technika, 17. - 28. května 2010

Ve dnech 17. - 28. května 2010 se uskutečnil na Smíchovské střední průmyslové škole Seminář Věda a technika. Seminář byl určen studentům 2. a 3. ročníků Technického lycea, kteří měli využít jeho poznatků ke zpracování svých předmaturitních projektů.

Přednášející z Ústavu termomechaniky AV ČR:

Ing. Jan Kozánek, CSc.

Téma: „Bez goniometrických funkcí sinus a cosinus se v popisu kmitání neobejdeme aneb programovat symbolicky v Matlabu neumí každý. Když malá změna zadání způsobí velkou změnu v řešení, je cosi shnilého ve státě dánském (William Shakespeare), ale teprve Matlab ukáže, kdo za to může.“

Obsah přednáškyIng. Milan Chlada, Ph.D.

Téma: „Matematické modelování lidského mozku“

Obsah přednášky


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS