Medailonky stážistů OV II

Představujeme mladé talentované badatele, kteří navštěvují stáže v Ústavu termomechaniky AV ČR v rámci projektu Otevřená věda II. Zeptali jsme se jich, proč si vybrali dané téma, jak se jim vědecká práce na stážích líbí a co plánují dále do budoucna.

Helena Picmausová, 18 let
Studuje Gymnázium v České Lípě.
Navštěvuje stáž 3.23/2 Optické měřící metody ve vysokorychlostní aerodynamice – jedna z možností jak zkoumat fyzikální děje v parních turbínách a v leteckých motorech pod vedením Ing. Martina Luxy, Ph.D.
Stáž probíhá v Laboratoři vnitřních proudění oddělení Dynamika tekutin, která se nachází v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.
Kadlčík Martin, 18 let
Studuje Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou.
Navštěvuje stáž 4.7 Robotika, na kterou dojíždí do Brna do Odboru mechatroniky. Školitelem stáže je Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
Jan Česal, 18 let
Studuje Střední průmyslovou školu v Otrokovicích.
Absolvuje stáž 3.25/3 Vyhodnocení měření stlačitelného proudění pomocí Machova-Zehnderova interferometru. Analýza interferogramů . Školitelem stáže je Ing. Václav Vlček, CSc. z oddělení Dynamika tekutin.
Jiří Kohout, 18 let
Jiří KohoutStuduje Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou.
Navštěvuje stáž 3.24/2 Analýza rovinných vektorových polí získaných měřením proudění pomocí rovinné laserové metody (PIV). Identifikace a kvantifikace vírových a dalších struktur v proudovém poli pod vedením doc. Ing. Václava Uruby, CSc. z oddělení Dynamika tekutin.
Eliška Pilátová, 18 let
Eliška PilátováStuduje Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích.
Navštěvuje stáž 4.4. Matematické modelování lidského mozku pod vedením Ing. Milana Chlady, Ph.D. z Laboratoře nedestruktivního testování.

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS