Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. převzal Medaili Josefa Hlávky

V úterý 16. 11. 2010 proběhlo na zámku v Lužanech u Přeštic slavnostní předání Cen a Medailí Josefa Hlávky a tzv. „trvalých legátů“ Josefa Hlávky. Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje tato ocenění každoročně v předvečer státního svátku 17. listopadu.

Ceny Josefa Hlávky jsou určeny talentovaným studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky. Medaile Josefa Hlávky je pak určena pro nestory a významné osobnosti české vědy.

Na návrh předsedy Akademie věd se jedním z šestice letošních nositelů Medaile Josefa Hlávky stal prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. Höschl se svou celoživotní odbornou, organizační a pedagogickou činností a rozvojem vědního oboru v oblasti klasické mechaniky zařadil mezi významné osobnosti české vědy. Na slavnostním předání, kterého se zúčastnili rektoři vysokých škol, předseda a místopředsedové Akademie věd a další významné osobnosti české vědy, přednesl ředitel Ústavu termomechaniky oslavné laudatio.

Rozhovor s nositelem medaile prof. Ing. Cyrilem Höschlem, DrSc. vysílal ČRo Plzeň.
Přehrát rozhovor


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS