Pracovní seminář Výpočtové laboratoře D4

Přednáška
Prednášející: Petr Pařík
Datum: 27. listopad 2008, 11.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A

V rámci pracovního semináře Výpočtové laboratoře D4 se uskuteční přednáška Petra Paříka s názvem „Nový lineářní řešič systému PMD“, ve které bude představen nový řídký řešič FESD systému konečných prvků PMD včetně přehledu metod, použití řešiče v praxi a porovnání paměťových a časových nároků se stávajícím frontálním řešičem FEFS.

Bližší informace:  Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS