Popularizace vědy

Český den v madridském vědeckém institutu IMDEA Energía


Pod záštitou Velvyslanectví České republiky a Českého centra Madrid proběhl 26. května 2017 Český den ve vědeckém institutu IMDEA Energía v Madridu, kterého se zúčastnily české a španělské výzkumné instituce a firmy s cílem navázání mezinárodní spolupráce v oblasti energetického výzkumu.  »»» 

Přijďte na Veletrh vědy 2017!


160427-logo-veletrh-vedy-2016-e1494927145333.jpg

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou již třetím rokem pořádá Akademie věd.
Letos se uskuteční od 8. do 10. června 2017 na pražském výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.
Na Veletrhu uvidíte vědu ve všech jejich podobách, nabídne svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.  »»» 

Výstava „Nisi videro... non credam“, Martin Luxa, 14. 2. 2017-18. 4. 2017


PozvVystavaLuxaNisiVidero-1.jpg

„Dokud neuvidím ... neuvěřím“, takto zní název výstavy Ing. Martina Luxy, Ph.D. z oddělení Dynamiky tekutin.
Tématem výstavy je pozorování proudových polí, zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami. Badateli se tak otevírá v plné nádheře překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů, svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi ...  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

Skladování energie, Akademický bulletin, 02/2016


TitulAB_2_16.jpg_1398490520.jpg

Obnovitelné zdroje energie hrají stále důležitější roli v energetice vyspělých zemí. Z velké části mají tyto zdroje intermitentní charakter – jejich výkon závisí na kolísající intenzitě slunečního záření nebo větru. Tato nerovnoměrnost zvyšuje nesoulad mezi produkcí a spotřebou energie, která je sama o sobě velmi nerovnoměrná v denním, týdenním i ročním cyklu. Dramaticky proto narůstá potřeba skladování energie za účelem vyrovnání její produkce a spotřeby.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (3., 5. a 7. listopadu 2015)


LOGO_mensi.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice, nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s prací vědců. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

ScienceWorld, 30. 7. 2015, Jak živí tvorové začali létat?


jak-letaji.jpg

Rudolf Dvořák: Jak létají, Academia 2015
Kniha je souhrnem poznatků z oboru aerodynamiky, které potřebujeme k pochopení tajemství letu ptáků, netopýrů a hmyzu. Popisuje stavbu jejich pohyblivých křídel i jejich funkci jako zdroje vztlaku a tahu. Bez zbytečných podrobností se zabývá základními pojmy létání živých tvorů, a to především z hlediska aerodynamiky letu. Podrobnější výklad některých pojmů z oblasti aerodynamiky obsahují dodatky, které mohou čtenářům z jiných oborů usnadnit pochopení výkladu.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (4., 6. a 8. listopadu 2014)


168X100PX.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se dozvědět více o nejnovějších trendech v oblasti aplikované fyziky, o nejmodernějších vědeckých přístrojích, výzkumných projektech AV ČR i o práci vědeckých pracovníků. Seznamte se s výzkumem Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

Otevřená věda Akademie věd 2017


V roce 2017 se Ústav termomechaniky AV ČR opět podílí na projektu Otevřená věda, který dává studentům příležitost zapojit se do skutečného výzkumu.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9. a 12. listopadu 2013)


tydenvedy-2013.png

Chcete vidět v provozu bezlopatkovou odvalovací turbínu, patent našeho pracoviště? Může existovat kapalná voda při –30 oC?
Zajímá vás, jak se dá prakticky využít plazma? Na tyto i další otázky z oblasti aplikované fyziky dostanete odpověď, pokud nás navštívíte v rámci již 13. ročníku Týdne vědy a techniky.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS