POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - veřejná architektonicko-výtvarná soutěž

Aktualizováno 26. 10. 2016

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh by měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.

Dolejsek

Pomník se může libovolnou formou odkazovat jak na osobu Dolejška, tak na jeho práci. Ztvárnění pomníku a použití materiálů jsou zcela na uvážení autora.

Vyhlašovatel předpokládá umístění pomníku do centrálního travnatého kruhu parku Mazanka před budovou Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. v pražském Ládví. Soutěžící mohou v odůvodněných případech využít i širší území parku, jehož hranice je vymezená v podkladu (P 01 Řešené území parku_dwg, pdf).

Soutěž je zcela otevřená, není vyžadována účast autorizovaných osob (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že by vítězný návrh vzešlý ze soutěže vyžadoval správní řízení dle stavebního zákona, musí případný vítěz soutěže zajistit spolupráci s autorizovanou osobou při zpracování dokumentace pro toto řízení.

Odhalení pomníku Václava Dolejška se předpokládá v průběhu roku 2017.


TERMÍNY

Vyhlášení soutěže 11. 5. 2016
Podání dotazů 23. 8. 2016
Odevzdání soutěžních návrhů do 20. 9. 2016 do 15:00 hodin na sekretariát ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8


POROTA

Mgr. Marie Kajprová / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
JUDr. Jiří Malý / ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Mgr. et Mgr. Jana Pešlová, BcA / zastupitelka městské části Praha 8
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. / historička a teoretička umění
MgA. Ondřej Císler, Ph.D. / architekt
Emerit. prof. Akad. soch. Kurt Gebauer
prof. Jindřich Zeithamml / Vedoucí pedagog Ateliéru sochařství, Akademie výtvarných umění v Praze

Náhradníci poroty:
Ing. Michal Blaháček, Ph.D. / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Monika Immrová /sochařka

Přizvaní znalci:
Ing. arch. Ivan Stuchlý, CSc. / architekt parku Mazanka


KONTAKTY

Vyhlašovatel
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Jiří Plešek, CSc.
Tel/fax: +420 266 053 213
E-mail: plesek@it.cas.cz

Zpracovatel Soutěžních podmínek
Ing. arch. Jitka Brablecová a Ing. arch. Michaela Kloudová
Tel/fax: 724 762 402 / 732 579 322
E-mail: jitka.brablecova@gmail.com, misa.kloudova@seznam.cz

Sekretář soutěže
Ing. arch. Jitka Brablecová

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Michaela Kloudová


PODKLADY

Soutěžní podmínky
Přílohy k soutěžním podmínkám
Soutěžní podklady (.zip, 556 MB)
Otázky a odpovědi - AKTUALIZOVÁNO 5. 9. 2016
Protokol o hodnocení návrhů - PŘIDÁNO 26. 10. 2016


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS