foto

Ing. Petr Pařík, Ph.D.

Telefon +420 266 053 441 E-mail parik@it.cas.cz Místnost M7201A Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Odborné zaměření výpočetní mechanika, metoda konečných prvků, numerické metody a řešiče pro velké úlohy
Životopis
2015−dosud vědecký asistent, Ústav termomechaniky AV ČR
2010−2015 postdoktorand, Ústav termomechaniky AV ČR
2010 Ph.D. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
2006−2010 doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR
2005 stáž na Northwestern University, USA (4 měsíce)
2004−2006 doktorand, Ústav termomechaniky AV ČR (částečný úvazek)
2003 Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
PAŘÍK, P., PLEŠEK, J.: Sparse direct solver for large finite element problems based on the minimum degree algorithm. Advances in Engineering Software, vol. 113, pp. 2−6, 2017. (Zdroj)

PAŘÍK, P.: An out-of-core sparse direct solver for very large finite element problems. Dissertation thesis. CTU Reports, vol. 15, no. 1, 2011. ISBN 978-80-01-04882-5 (Zdroj)

PAŘÍK, P., PLEŠEK, J.: Assessments of the implementation of the minimum degree ordering algorithms. Pollack Periodica, Int. J. Eng. and Inf. Sci., vol. 4, no. 3, pp. 121−128, 2009. ISSN 1788-1994 (Zdroj)

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS