Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA (termín odevzdání návrhů 9. 1. 2018)

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 31. 10. 2017 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Konkrétní informace k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže budou uvedeny v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.

TA ČR zveřejnil dne 23. 10. 2017 seznam prioritních výzkumných cílů pro potřeby 1. veřejné soutěže programu THÉTA ve všech jeho podprogramech (Výzkum ve veřejném zájmu, Strategické energetické technologie, Dlouhodobé technologické perspektivy). Projekt však nemusí naplňovat ani jeden z prioritních výzkumných cílů.

Po vyhlášení první veřejné soutěže programu THÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS