Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Numerical and Experimental Modelling of Gas – Liquid Flow in Packed Bed

Přednáška - Prof. Stan Drobniak, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. prosinec 2014 (pátek), 10:00-10:30

Anotace: Prezentace nejnovějších výsledků dlouhodobého projektu na téma proudění směsi plynu a kapaliny v porézním prostředí autorů D. Asendrych, P. Niegodajew, M. Marek, S. Drobniak, W. Elsner.

Influence of pressure gradient on vortical structures generation in turbulent boundary layer

Přednáška - Prof. Witold Elsner, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. prosinec 2014 (pátek), 10:30-11:00

Anotace: Prezentace autorů Drozdz A., Elsner W. představí nové výsledky ve výzkumu vlivu gradient tlaku na turbulentní mezní vrstvu.


Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Mikrokosmos a makrokosmos: záhady a souvislosti

Přednáška - Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 3. prosince 2014 (středa), 10.00

Jeden z nejpozoruhodnějších rysů současné fyziky je skutečnost, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic přicházejících z vesmíru naopak zásadním způsobem ovlivňují naše znalosti vlastností elementárních částic a sil mezi nimi působících.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (4., 6. a 8. listopadu 2014)


168X100PX.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se dozvědět více o nejnovějších trendech v oblasti aplikované fyziky, o nejmodernějších vědeckých přístrojích, výzkumných projektech AV ČR i o práci vědeckých pracovníků. Seznamte se s výzkumem Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 

11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 9. – 11. září 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. společně s Institute for Drive Systems and Power Electronics, Leibniz Universität Hannover, pořádá ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice. Cílem symposia je setkání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpora vzájemné výměny zkušeností a poznatků z těchto oborů.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Konference - 22. – 24. říjen 2014, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 22. - 24. října 2014  »»» 


Dr. S. Zhong: Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu (přednáška v angličtině)

Přednáška - Dr. S. Zhong, Manchester University, Spojené království, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 10. června 2014 (úterý), 10:30 – 11:30

Srdečně zveme odbornou veřejnost na přednášku Dr. Shan Zhongové ze School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, Manchester University (Spojené království) s názvem „Understanding the fluid mechanics of synthetic jets for flow separation control“ (Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu). Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a uskuteční se v zasedací místnosti A Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., na adrese Dolejškova 5, Praha, od 10:30 h.  »»» 

Technický týdeník , 20. 5. 2014, Vývoj ultra dlouhé lopatky 1375 mm


obr_6.jpg

Trvalým trendem v oblasti vývoje energetických strojů (např. parní turbíny) je zvyšování její účinnosti. Vývoj extrémně dlouhých koncových lopatek vyžaduje aplikaci nejmodernějších postupů numerické simulace. Je nutné optimálně skloubit aerodynamický a mechanický návrh lopatky. Ke správnému řešení napomáhají vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., kteří provádějí experimentální výzkum v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS