Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Termodynamika uhelných elektráren (2 části)

Přednáška - Prof. Witold Elsner, Prof. Stanisław Drobniak, Universita Czestochowa, Polsko, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 29. listopadu 2013 (pátek), 10:00-11:00

POZOR ZMĚNA DATA KONÁNÍ Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Mechanika tekutin, vás srdečně zve na přednášku na téma termodynamika uhelných elektráren. Přednášku o 2 částech prosloví prof. W. Elsner a prof. S. Drobniak z University Czestochowa. Podrobnosti naleznete v anglické verzi pozvánky.

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2014

Konference - 19. -21. únor 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.; Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT, MIO Université du Sud Toulon Var - AMU - CNRS - IRD a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají konferenci jejímž cílem je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Nová smlouva o dlouholetém partnerství mezi Akademií věd a Pardubickým krajem


podpisy.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický podepsali novou smlouvu o spolupráci a dlouhodobém partnerství mezi AV ČR a Pardubickým krajem. Koordinátorem spolupráce bude za Akademii věd ČR prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR a za Pardubický kraj Ing. Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9. a 12. listopadu 2013)


tydenvedy-2013.png

Chcete vidět v provozu bezlopatkovou odvalovací turbínu, patent našeho pracoviště? Může existovat kapalná voda při –30 oC?
Zajímá vás, jak se dá prakticky využít plazma? Na tyto i další otázky z oblasti aplikované fyziky dostanete odpověď, pokud nás navštívíte v rámci již 13. ročníku Týdne vědy a techniky.  »»» 

Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Fakta a mýty o Higgsově bosonu

Přednáška - Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 25. září 2013 (středa), 10.00

Chcet vědět, jak vznikl pojem „spontánní narušení symetrie ve fyzice“ a co znamená pro standardní teorii elementárních částic? Přijďte na přednášku známé osobnosti v našem ústavu.  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2013

Konference - Praha, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i., 26. – 27. listopadu 2013

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již dvacátý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.  »»» 


Monitorování stavu konstrukcí v srpnovém čísle časopisu TECHMAGAZÍN


logoTECHMAGAZIN.jpg

K diagnostice konstrukčních celků v průmyslu, energetice, dopravě, ve stavebnictví, elektrotechnice i dalších oborech jsou k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, bezdefektnosti a správné funkce diagnostikovaných zařízení a materiálů využívány postupy a metody nedestruktivního testování a hodnocení. Více o těchto metodách vyvíjených v Ústavu termomechaniky AVČR v Laboratoři nedestruktivního testování pod vedením Ing.  »»» 

Jak vznikají víry – dr. Rudolf Dvořák na rádiu ČRo Vltava


logoCRo_Vltava.jpg

Horké letní dny lákají ke koupání – v přírodě je však třeba počítat s nebezpečím vírů, které vznikající při pohybu vody. Víry jsou jedním z nejčastějich jevů na Zemi. Jak v rozhovoru s Janou Olivovou zdůrazňuje Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, který se popisu vzniku vírů zabývá, vír nikdy nevznikne v tekutině, která je v klidu, nebo která proudí rovnoměrnou rychlostí.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Konference - 23. – 25. říjen 2013, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 23. - 25. října 2013  »»» 

Minisymposium přednášek o nukleaci vodní páry

Přednáška - Prof. Emeritus M. E. H. (Rini) van Dongen, Dr. Judith Wölk, Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 13. červen 2013 (čtvrtek), 14:00-15:30

Zveme vás na minisymposium 3 přednášek na téma nukleace kapek ve vodní páře:  »»» Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS