Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Český rozhlas 3 - Vltava, 14. 1. 2014, Ultrazvuk pro výzkum vlastností materiálů


logo_CRo_modre.jpg

Ultrazvuk zná asi většina z nás z ordinací lékařů jako jednu z vyšetřovacích metod. Vědcům z Ústavu termomechaniky Akademie věd však slouží i k vyšetřování vlastností různých materiálů.
Vědci z Laboratoře ultrazvukových metod vyvinuli jedinečné zařízení v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností nejrůznějších pevných materiálů pomocí metody zvané resonanční ultrazvuková spektroskopie (RUS).  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2014

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 4. - 5. února 2014

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 


Dohoda o spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR


Ve dnech 24. a 26. září 2013 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR. Za Polytechnickou univerzitu v Krakově podepsal dohodu prorektor pro výuku a zahraniční spolupráci prof. Dariusz Bogdal. Za ÚT AV ČR dohodu podepsal ředitel Ing. Jiří Plešek, CSc.
 »»» 

Otevřená věda Akademie věd 2017


V roce 2017 se Ústav termomechaniky AV ČR opět podílí na projektu Otevřená věda, který dává studentům příležitost zapojit se do skutečného výzkumu.  »»» 

Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM

Přednáška - Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě, Přednáškový sál A, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha 8, 2. prosince 2013 (pondělí), 10:30

Srdečně vás zveme na přednášku Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM, kterou prosloví Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě.  »»» 

Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny (v ruštině)

Přednáška - N. J. Оvčarоva, I. S. Vorobiov, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, přednáškový sál A, 8. listopadu 2013 (pátek), 10.00

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Technická mechanika – vás srdečně zve na přednášku „Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny“, kterou prosloví v ruském jazyce N. J. Оvčarоva a I. S. Vorobiov, z A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina.  »»» 


Termodynamika uhelných elektráren (2 části)

Přednáška - Prof. Witold Elsner, Prof. Stanisław Drobniak, Universita Czestochowa, Polsko, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 29. listopadu 2013 (pátek), 10:00-11:00

POZOR ZMĚNA DATA KONÁNÍ Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Mechanika tekutin, vás srdečně zve na přednášku na téma termodynamika uhelných elektráren. Přednášku o 2 částech prosloví prof. W. Elsner a prof. S. Drobniak z University Czestochowa. Podrobnosti naleznete v anglické verzi pozvánky.

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2014

Konference - 19. -21. únor 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.; Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT, MIO Université du Sud Toulon Var - AMU - CNRS - IRD a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají konferenci jejímž cílem je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Nová smlouva o dlouholetém partnerství mezi Akademií věd a Pardubickým krajem


podpisy.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický podepsali novou smlouvu o spolupráci a dlouhodobém partnerství mezi AV ČR a Pardubickým krajem. Koordinátorem spolupráce bude za Akademii věd ČR prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR a za Pardubický kraj Ing. Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9. a 12. listopadu 2013)


tydenvedy-2013.png

Chcete vidět v provozu bezlopatkovou odvalovací turbínu, patent našeho pracoviště? Může existovat kapalná voda při –30 oC?
Zajímá vás, jak se dá prakticky využít plazma? Na tyto i další otázky z oblasti aplikované fyziky dostanete odpověď, pokud nás navštívíte v rámci již 13. ročníku Týdne vědy a techniky.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS