Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 

11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 9. – 11. září 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. společně s Institute for Drive Systems and Power Electronics, Leibniz Universität Hannover, pořádá ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice. Cílem symposia je setkání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpora vzájemné výměny zkušeností a poznatků z těchto oborů.  »»» 


Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Konference - 22. – 24. říjen 2014, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 22. - 24. října 2014  »»» 

Dr. S. Zhong: Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu (přednáška v angličtině)

Přednáška - Dr. S. Zhong, Manchester University, Spojené království, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 10. června 2014 (úterý), 10:30 – 11:30

Srdečně zveme odbornou veřejnost na přednášku Dr. Shan Zhongové ze School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, Manchester University (Spojené království) s názvem „Understanding the fluid mechanics of synthetic jets for flow separation control“ (Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu). Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a uskuteční se v zasedací místnosti A Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., na adrese Dolejškova 5, Praha, od 10:30 h.  »»» 


Technický týdeník , 20. 5. 2014, Vývoj ultra dlouhé lopatky 1375 mm


obr_6.jpg

Trvalým trendem v oblasti vývoje energetických strojů (např. parní turbíny) je zvyšování její účinnosti. Vývoj extrémně dlouhých koncových lopatek vyžaduje aplikaci nejmodernějších postupů numerické simulace. Je nutné optimálně skloubit aerodynamický a mechanický návrh lopatky. Ke správnému řešení napomáhají vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., kteří provádějí experimentální výzkum v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.  »»» 

Částice v proudění tekutin - Letní škola a workshop

Konference - Praha, 25. - 31. srpna 2014

Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů spojených s částicemi v proudících tekutinách. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z industriálních, environmentálních a biomedicínských aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 27.  »»» 


Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Konference - Praha, 25. – 26. listopadu 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem kolokvia DYMAMESI, které vzniklo spojením dvou tradičních kolokvií „Dynamika strojů“ a „Interakce a zpětné vazby“, je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, bio-mechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Workshop projektu AdMat

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, 5. června 2014

Ve dnech 4. – 6. června 2014 navštíví Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., trojice vědeckých pracovníků z Ústavu keramiky a skel CSIC Madrid. V rámci jejich návštěvy se bude 5. června konat v zasedací místnosti B Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., jednodenní workshop skládající se ze zvaných přednášek zahraničních hostů a kratších prezentací českých skupin se zájmem o spolupráci.  »»» 


Prof. František Maršík byl oceněn Čestnou oborovou medailí Františka Křížka


140217-cestne-oborove-medaile-obdrzeli-tri-vyznamni-vedci_foto_skys_033web.jpg_184874350.jpg

Prestižní čestné oborové medaile Akademie věd ČR předal třem vynikajícím vědeckým pracovníkům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pondělí 17. února 2014 v sídle AV ČR v Praze.
Čestnou oborovou medailí Františka Křížka byl oceněn prof. Ing. František Maršík DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR za přínos v oblasti nerovnovážné termodynamiky a dopadu výsledků jeho výzkumné práce do oblastí energetiky, dopravy, lékařství a životního prostředí.  »»» 

ČRo, Magazín Leonardo - Neživá příroda, 29. 1. 2014, Bezkontaktní rezonanční ultrazvuková spektroskopie


logo leonardo.jpg

Vlastnosti různých materiálů dokáží vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR zjistit pomocí ultrazvuku. Sami vyvinuli metodu s jedinečným zařízením v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností, které jim umožňuje charakterizovat nejrůznější pevné materiály.
Magazín Leonardo - přehrát rozhovor


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS