Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

ScienceWorld, 30. 7. 2015, Jak živí tvorové začali létat?


jak-letaji.jpg

Rudolf Dvořák: Jak létají, Academia 2015
Kniha je souhrnem poznatků z oboru aerodynamiky, které potřebujeme k pochopení tajemství letu ptáků, netopýrů a hmyzu. Popisuje stavbu jejich pohyblivých křídel i jejich funkci jako zdroje vztlaku a tahu. Bez zbytečných podrobností se zabývá základními pojmy létání živých tvorů, a to především z hlediska aerodynamiky letu. Podrobnější výklad některých pojmů z oblasti aerodynamiky obsahují dodatky, které mohou čtenářům z jiných oborů usnadnit pochopení výkladu.  »»» 

Fatigue behaviour of metal foam cell structures

Přednáška - Assoc. prof. dr. Matjaž Šraml, University of Maribor, Slovenia, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 18. srpna 2015 (úterý), 10.00

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví  »»» 


Frekvenční měnič INVERT 7L W oceněn Zlatým Ampérem, Radko Semerád


AB7_8_15_obalka.jpg

Výzkumní pracovníci z Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. spolupracovali s firmou ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s. na vývoji nové generace vysokonapěťových měničů řady INVERT s výkonem do 12 MVA pro napětí 6kV. Sestava INVERT 7L W s unikátním kapalinovým chlazením získala na 23.  »»» 

Workshop Modelling Smart Grids – výzva pro stochastiku a optimalizaci


Image1.jpg

Ve dnech 10. – 11. září 2015 se v Praze uskuteční mezinárodní workshop Modelling smart grids – Výzva pro stochastiku a optimalizaci, který je pořádán Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou, ČVUT v Praze a společností ČEZ v rámci programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21, jehož koordinátorem je Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.  »»» 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník


1. 6. 2015
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník.  »»» 

Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu AV ČR Mazanka  »»» 

Pozvánka na přednášku: Paralelní metody hraničních prvků a jejich aplikace

Přednáška - Doc. Ing. Dalibor Lukáš. Ph.D., Katedra aplikované matematiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava , Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 10. března 2015 (úterý), 10:00

V přednášce představíme metodu hraničních prvků (MHP) jako alternativu k objemovým diskretizačním metodám, např. k metodě konečných prvků (MKP). MHP používáme pro řešení okrajových a počátečních úloh pro lineární parciální diferenciální rovnice s po částech konstantními koeficienty. Ze znalosti fundamentálního řešení lze úlohu formulovat pouze na hranici tělesa, což je obzvlášť výhodné v případě vnějších (neomezených) oblastí např. v úlohách akustiky a elektromagnetismu nebo tvarové optimalizaci.  »»» 

Literární noviny, 15. 1. 2015, Program pro 21. století. Účinná přeměna a skladování energie


Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky, snižování ekologické zátěže výzkumem v oboru účinné přeměny zdrojů energie na energii elektrickou a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie. To jsou základní cíle výzkumu Účinná přeměna a skladování energie, který přiblížil koordinátor programu Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2015

Konference - Praha, 11. února - 13. února, 2015
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

ČT 1 – Události, 15. 12. 2014, Efektivní přeměna energie


logo_ct1.jpg

Akademie věd ČR chce svůj výzkum ještě více přiblížit reálným potřebám společnosti a průmyslu. Vytvořila proto novou strategii. Její okruhy se dotýkají témat, jako jsou například zdraví, využití energie, životní prostředí a nové materiály. Pracovat na ní budou nikoliv celé ústavy, ale konkrétní badatelské týmy. Strategie má zatím 14 programů.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS