Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Mechanika neholonomních systémů - cyklus přednášek

Přednáška - Neholonomní mechanika, Přednáškový sál B, Ústav termomechanik AV ČR, Dolejškova 5, Praha, čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin

Dovolujeme si vás pozvat na desátou přednášku z cyklu přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. o Neholonomní mechanice, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin v přednáškovém sále B, Ústavu termomechaniky. Cyklus pořádá Národní komitét GAMM (Ing. Luděk Pešek, CSc.) a Odborná skupina Technické mechaniky (prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.):  »»» 

ČT 24, 17. 5. 2016 - Bezlopatková turbína je nominovaná na vynález roku


CT-24-lg-cmyk.jpg

Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze byl nominován na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016. Nominaci získal v kategorii „Výzkum“ za vynález bezlopatkové kapalinové turbiny (také odvalovací turbíny). Prestižní vyznamenání uděluje Evropský patentový úřad a výsledky budou zveřejněny 9. června 2016 v Lisabonu.  »»» 

POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - veřejná architektonicko-výtvarná soutěž


fotka dolejška na web_t2.jpg

Aktualizováno 26. 10. 2016

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh by měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.  »»» 

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce - rekonstrukce a zateplení budovy


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení budovy AL Nový Knín  »»» 

Skladování energie, Akademický bulletin, 02/2016


TitulAB_2_16.jpg_1398490520.jpg

Obnovitelné zdroje energie hrají stále důležitější roli v energetice vyspělých zemí. Z velké části mají tyto zdroje intermitentní charakter – jejich výkon závisí na kolísající intenzitě slunečního záření nebo větru. Tato nerovnoměrnost zvyšuje nesoulad mezi produkcí a spotřebou energie, která je sama o sobě velmi nerovnoměrná v denním, týdenním i ročním cyklu. Dramaticky proto narůstá potřeba skladování energie za účelem vyrovnání její produkce a spotřeby.  »»» 

ČT 24, 11. 3. 2016 - Vědci o Fukušimě a Černobylu


CT-24-lg-cmyk.jpg

V Akademii věd ČR se v pátek 11. března konala Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu.
Setkání zahájil ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc., a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Úvodní vystoupení patřilo předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Daně Drábové, Ph.D.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016

Konference - 1.-2. 3. 2016, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Konference - Ústav termomechaniky, AV ČR, 13.-17. června 2016

Tímto zveme studenty a mladé výzkumné a pedagogické pracovníky na letní školu zaměřenou na výpočtovou dynamiku s názvem ”An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics”, kterou organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 13.-17. června 2016.  »»» 


Aktuální problémy mechaniky tekutin 2016

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 10. února - 12. února, 2016
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

EnviWeb, 14. 12. 2015, Technologické perspektivy skladování energie


V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Účinná přeměna a skladování energie se 30. listopadu 2015 uskutečnil seminář zaměřený na technologické perspektivy skladování energie, který zorganizoval pod záštitou předsedy Akademie věd ČR Ústav termomechaniky AV ČR a Ústav chemických procesů AV ČR. Po úvodních vystoupeních předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a koordinátora zmíněného výzkumného programu Ing.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS