Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

1. místo pro Tadeáše Holého v 17. ročníku Ceny Nadace ČEZ


Nejvyšší ocenění v kategorii Jaderná energetika a souvislosti získala studie „Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji“ Tadeáše Holého z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.

Odborná porota udělovala ocenění v šesti kategoriích.  »»» 

Ocenění v soutěži ABB University Award získal Ing. Petr Šimek


Cenu poroty za studii „Metody synchronizace řízení pulzně řízených měničů na síti s rušivými složkami napětí“ obdržel Ing. Petr Šimek z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.
 »»» 

Vědci z Ústavu termomechaniky se podíleli na výzkumu, jehož výsledky publikoval prestižní časopis Science


Tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR nedávno výrazně přispěl k objasnění mechanizmu lokalizované deformace v tahem namáhaném drátu ze superelastické slitiny s tvarovou pamětí NiTi.  »»» 

Rotation-free parametrization and isogeometric analysis of shear deformable plates and shells

Přednáška - Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart, Ústavu termomechaniky (posluchárna B), 17. srpna 2016 (středa) od 10:00 hodin

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Dr.-Ing. habil. Manfreda Bischoffa, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart.  »»» 


Cena Crytur 2016 – 1. místo pro Ing. Martinu Thomasovou


Ing. Martině Thomasové z oddělení ultrazvukových metod Ústav termomechaniky byla udělena cena Crytur 2016 za diplomovou práci s názvem „Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci“ vedenou doc. Ing. Hanušem Seinerem, Ph.D.  »»» 

Nestabilní režimy motorů VTOL letounu DP-1C

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 10. srpna 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 


Ocenění za vynikající přednášku na konferenci HEFAT 2016 pro Ing. Zuzanu Broučkovou


Ing. Zuzana Broučková obdržela na mezinárodní konferenci HEFAT 2016, konané ve Španělsku ve dnech 11. 7.–13. 7. 2016, ocenění „Outstanding Paper Award“ za nejlepší přednášku v sekci „Proudy" dvojice autorů Z. Broučková a Z. Trávníček s názvem „Visualization and Heat Transfer Study of a Synthetic Jet Impinging on a Circular Cylinder“.

Termoanemometrická měření v nízkorychlostním axiálním kompresoru

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 27. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 


Měření laserovým anemometrem ve stupni nadzvukového dmychadla

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 13. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

ČT 1 – Události, 30. 5. 2016, Prémie Otto Wichterleho 2016


160531-wichterle-08.jpg

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol.
Z Ústavu termomechaniky AV ČR byl oceněn doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. z Laboratoře ultrazvukových metod.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS