Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Workshop Distributed Energy Resources and Storage

Konference - Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:15

"Connecting academia, commerce and government to shape our future with distributed energy resources and storage"

Workshop Distributed Energy Resources and Storage (Disribuované zdroje a úložiště energie) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu a státní správy, kteří budou společně diskutovat budoucnost a roli distribuovaných zdrojů a úložišť energie při zajišťování energetických potřeb a představí slibná výzkumná témata v této oblasti.  »»» 

Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association


Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc. a prof. Lin Faa-Jeng ze společnosti Taiwan Smartgrid Industry Association (TSGIA) podepsali dne 20. září 2016 Memorandum, jehož cílem je vytvořit praktickou platformu pro výměnu a spolupráci v oblastech integrace technologií řízení mikrosítí, výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie, výroby vodíku, doplňkového využití energie a technologických řešení pro inteligentní přenosové sítě.  »»» 

Pomník Václava Dolejška v hlavním městě Praze má pět finalistů


Dne 7. října 2016 se konalo v Ústavu termomechaniky AV ČR hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.  »»» 

Cena předsedy GA ČR byla udělena vědcům, kteří vyvinuli umělou náhradu hlasivek


Vědecký tým z Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vyvinul umělou náhradu hlasivek, která by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Projekt získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Vědci si vynález už patentovali v České republice a požádali i o udělení patentu v zahraničí.  »»» 

Ocenění za nejlepší studentský poster na konferenci ATPC 2016 pro Ing. Davida Celného


Na mezinárodní konferenci ATPC 2016 v Japonsku, konané ve dnech 2. - 6. 10. 2016, byl Ing. David Celný z Oddělení termodynamiky oceněn v sekci studentských posterů. Prezentovaný poster autorů D. Celný, V. Vinš a J. Hrubý s názvem Mathematical modeling of planar and spherical vapor-liquid phase interfaces for multicomponent fluids byl jedním ze sedmi oceněných posterů v rámci celé konference.  »»» 

Technický týdeník, 27. 9. 2016, O tvorbě a produkci lidského hlasu


Vědní obor biomechanika hlasu se velmi dynamicky rozvíjí. Analýza generace zvuku hlasivkami a jeho šíření vokálním traktem, lebečními kostmi, měkkými tkáněmi lidské hlavy až k percepci zvuku příslušnými mozkovými centry představuje složitý komplexní problém.  »»» 

Tenkovrstvé termočlánky pro měření na turbínových lopatkách

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. října 2016 (středa), 11.00 - 12.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference - 6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.  »»» 


ČRo Plus, Magazín Leonardo, 21. 9. 2016, Umělé lidské hlasivky? Český patent!


CRo_Plus_logo.jpg

Umí věda nahradit lidský hlas? Implantátů a transplantátů je stále víc, ale jak je to s umělými hlasivkami? Poslední pokroky v oblasti umělých hlasivek představuje v Magazínu Leonardo Ing. Jaromír Horáček, DrSc. z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

Přehrát rozhovor

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS