Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

ASW 15, Lukáš Popelka


ah06_08.jpg

AeroHobby, 2008/5

Větroň ASW 15 je světově rozšířeným zástupcem druhé generace kompozitových konstrukcí, soutěžící dříve ve standardní, nyní v klubové třídě s koefi cientem. Výroba běžela v létech 1968 až 1976 a vzniklo 453 kusů. V České republice jsou k 1. listopadu 2008 podle Leteckého rejstříku ÚCL provozovány 4 kusy úvodního provedení ASW 15 s maximální vzletovou hmotností 318 kg a 16 kusů verze ASW 15B se vzletovou hmotností 408 kg. Z tohoto počtu je devět větroňů ve vlastnictví aeroklubů a jedenáct je soukromých.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS