Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Instability of Stratified Flows

Přednáška - Dr. Jonathan Healey, Keele University, Velká Británie, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 12. května 2009 (úterý), 9.30-10.30

Dr. Jonathan Healey získal inženýrský titul v oboru fyziky v roce 1987 na Oxfordské univerzitě, kde také ve stejném oboru získal roce 1991 titul DPhil. Jeho doktorská práce se zabývala analýzou fázových prostorů rekonstruovaných z dat časových řad. V roce 1991 byl jmenován do postdoktorské pozice na Engineering Department na Cambridge University, kde pracoval na přechodu z laminárního do turbulentního proudění v mezních vrstvách.  »»» 

Stratification and rotation effects in environmental flows

Přednáška - Prof. Yu.D. Chashechkin, Institute for Problems in Mechanics of the RAS, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 29. dubna 2009 (středa), 14:00-15:30

Чашечкин Юлий Дмитриевич (Chashechkin Yu.D.)
Profesor a vedoucí laboratoře mechaniky tekutiny Ústavu pro problémy v mechanice Ruské akademie věd
101/1 prospect Vernadskogo, Moskva 119574, Rusko
(e-mail: chakin@ipmnet.ru, fax: 8 499 739 9531, telefon 7495434 0192)  »»» 


Základní koncepce a praktické aplikace aktivního řízení proudění

Přednáška - Prof. Avraham Seifert, University Tel Aviv, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 8. dubna 2009 (středa) ve 14:00 hod

Prof. Seifert je špičkovým odborníkem v oblasti aktivního řízení proudění. V rámci avizované přednášky prof. Seifert pohovoří o dvou nejnovějších výzkumných projektech zaměřených na řízení proudění, které jsou v současné době řešeny na universitě v Tel Avivu jeho výzkumnou skupinou.  »»» 

Upwind techniques of finite element methods for convection dominant flow problem

Přednáška - prof. Atsushi Suzuki, Kyushu University, Fukuoka, Japan & FJFI ČVUT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 17. dubna 2009 (pátek), 10.00–11.30

Prof. Atsushi Suzuki je docentem na Kyushu University v Japonsku a také hostujícím výzkumným pracovníkem Českého vysokého učení technického v Praze.  »»» 


Modelování procesu nanoindentace a mikroindentace moderních niklových superslitin pro letecké motory

Přednáška - Ing. Zbyněk Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 3. dubna 2009 (pátek), 10.00

Moderní letecké motory General Electrics pro v současnosti zaváděný stroj Boeing 787 Dreamliner představují se svojí vyšší efektivitou, vyšší čistotou, jednodušší konstrukcí na údržbu, montáž a demontáž špičku v daném odvětví  »»» 

Boundary layer experiments in a water channel

Přednáška - dr. ir. Hendrik de Lange, Eindhoven University of Technology, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 31. březen 2009 (úterý), 14:00–16:00

Doc. Dr. Hendrik de Lange pracuje ve výzkumné skupině Energy Technology, Eindhoven University of Technology (Nizozemí). Hlavními tématy jeho výzkumu jsou přechod do turbulence v mezní vrstvě, přestup tepla a chlazení plynových turbín, termodynamika aplikovaná pro kompresory a turbiny.  »»» 


Aktuální problémy mechaniky tekutin 2009

Konference - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 25. – 26. únor 2009

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů, Martin Kružík, Tomáš Roubíček


vesmir2009_01_obalka.jpg

Vesmír 88, 2009/1

Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách. Matematický model analyzujeme, zrealizujeme na počítači a výsledky užíváme k hlubšímu poznání zkoumané skutečnosti.

Celý text

Kolokvium Dynamika strojů 2009

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 3.–4. únor 2009

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Elektronická kniha Numerical Methods in Computation Mechanics


ebookNMCM.gif

Kolektiv autorů Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Matematického ústavu Univerzity Karlovy a Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT vydává elektronickou publikaci věnovanou Numerickým metodám v počítačové mechanice. Publikace je určena studentům, pedagogům a výzkumníkům, kteří potřebují řešit nestandardní úlohy velkého rozsahu v mechanice pevné a tekuté fáze.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS