Monitorování stavu konstrukcí v srpnovém čísle časopisu TECHMAGAZÍN

K diagnostice konstrukčních celků v průmyslu, energetice, dopravě, ve stavebnictví, elektrotechnice i dalších oborech jsou k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, bezdefektnosti a správné funkce diagnostikovaných zařízení a materiálů využívány postupy a metody nedestruktivního testování a hodnocení. Více o těchto metodách vyvíjených v Ústavu termomechaniky AVČR v Laboratoři nedestruktivního testování pod vedením Ing. Zdeňka Převorovského, CSc. se dočtete v srpnovém čísle TECHMAGAZÍNU.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS