Ing. Jana Zatloukalová

Telefon +420 266 053 144 E-mail zatlo.ja@it.cas.cz Místnost M3201 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Funkce Doktorand Odborné zaměření Měření elasticity lidské kožní tkáně pomocí ultrazvuku.
Životopis
od  r. 2012                 částečný úvazek na Ústavu termomechaniky AVČR, v.v.i.

Vzdělání
od března 2012        Doktorské studium na FJFI ČVUT v Praze, obor: matematické inženýrství,
                                    zaměření: matematické modelování
                                   
2012                           Ing., FJFI ČVUT v Praze
2010/11                     TU Braunschweig, Německo (6 měsíců)
                                    - program ERASMUS (Zeitreihenanalyse, Spektralanalytische Methoden der Zetireihenanalyse, 
                                      Stochastische Prozesse, Diskrete Finanzmathematik)     


Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS