Harmonogram výzev v OP VVV pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.

Výzkumné infrastruktury II (červen 2018)
Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury, podpora kvalitního výzkumu s využitím výzkumné infrastruktury.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (říjen/listopad 2018)
Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků; pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU); pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO.

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (listopad 2018)
Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.

Smart Akcelerátor (květen 2018)
Podpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů/intervencí, které povedou k naplňování RIS3 a posilování oblastí inteligentní specializace, podpora dlouhodobé spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru – příprava projektových záměrů přispívajících k cílům RIS3, mapování a podpora regionálních inovačních ekosystémů, zvyšování povědomí o regionálním inovačním profilu a potenciálu.

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – velké projekty (leden / únor 2018)
Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů.

Celý harmonogram najdete zde.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS