Grantový informační servis

Harmonogram výzev v OP VVV pro rok 2018


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.  »»» 

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA (termín odevzdání návrhů 9. 1. 2018)


logo_TACR_40x40_1.jpg

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 31. 10. 2017 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.
 »»» 

Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018


logo_H2020_40x40.jpg

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Ty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.  »»» 

TAČR EPSILON – výsledky 3. soutěže


logo_TACR_40x40.jpg

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky 3. veřejné soutěže v programu Epsilon. Seznam projektů doporučených k podpoře je zde.  »»» 

Středočeské inovační vouchery (termín podání žádostí 31. 12. 2017)


logo-SIC_40x40.jpg

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery pro malé a střední podniky. Z jednorázových dotací ve výši až 150 000 Kč lze podpořit spolupráci firem a výzkumných organizací ze Středočeského kraje.  »»» 

TAČR ZÉTA - výsledky 1. soutěže


logo_TACR_40x40.jpg

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 28. března 2017.  »»» 

OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (termín podání žádosti: 15. 11. 2017)


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Jejím cílem je podpořit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.  »»» 

OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (termín podání žádostí: 1. 12. 2017)


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 30. 6. výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  »»» 

H2020: Výzva Twinning - WIDESPREAD-05-2017 (termín podání žádosti: 15. 11. 2017)


logo_H2020_40x40.jpg

Evropská komise vyhlásila soutěž v kategorii podpůrných aktivit pro podporu navázání partnerství mezi institucemi z vyspělejších zemí EU a výzkumnými organizacemi z méně vyspělých zemí (ČR). Cílem výzvy je posílit kvalitu výzkumu instituce z méně vyspělé země v důsledku partnerství, zvýšit její konkurenceschopnost při získávání mezinárodních grantů a zlepšit její pověst, atraktivitu a schopnost navazovat kontakty  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS