Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Fakta a mýty o Higgsově bosonu

Přednáška
Prednášející: Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Datum: 25. září 2013 (středa), 10.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B

Chcet vědět, jak vznikl pojem „spontánní narušení symetrie ve fyzice“ a co znamená pro standardní teorii elementárních částic? Přijďte na přednášku známé osobnosti v našem ústavu.


Co se dozvíte

V přednášce budou připomenuty zajímavé okolnosti geneze pojmu spontánní narušení symetrie ve fyzice a jeho význam v dnešní standardní teorii elementárních částic. Jiří Chýla prodiskutuje fakta a mýty o roli Higgsova bosonu v této teorii a ukáže, jak klikatou cestou se došlo možná až k Nobelově ceně. Na datech experimentu ATLAS uvidíme, jakým způsobem byl Higgsův boson ve srážkách protonů s protony na urychlovači LHC v CERN nalezen.

Pořadatelé

Další informace: Ing. Jiří Plešek, CSc.

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS