FOR ENERGO – 6. Mezinárodní veletrh výroby, rozvodu a efektivního využití energie, 9. - 12. 5. 2017

Letošního souboru Průmyslových veletrhů FOR INDUSTRY, FOR ENERGO Smart, FOR LOGISTIC, FOR SURFACE, FOR WELD, FOR INFOSYS a 3Dexpo se zúčastnilo 233 vystavovatelů. Mezi nimi nechyběl Ústav termomechaniky AV ČR spolu se svým dlouhodobým partnerem Doosan Škoda Power. Prezentovali jsme zde výsledky společného výzkumu v expozici Technologického centra AV ČR. K nejpoutavějším exponátům patřila tradičně ultradlouhá lopatka posledního stupně a model 500MW turbíny.

Součástí veletrhů byl i bohatý doprovodný program, který probíhal celé čtyři veletržní dny. Veletrhy celkem přivítaly 7 612 návštěvníků.

           

           


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS