Elektronická kniha Numerical Methods in Computation Mechanics

Kolektiv autorů Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Matematického ústavu Univerzity Karlovy a Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT vydává elektronickou publikaci věnovanou Numerickým metodám v počítačové mechanice. Publikace je určena studentům, pedagogům a výzkumníkům, kteří potřebují řešit nestandardní úlohy velkého rozsahu v mechanice pevné a tekuté fáze. Elektronickou publikaci ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS