An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Konference
Ústav termomechaniky, AV ČR, 13.-17. června 2016
Stránka konference: shortcourse2016.it.cas.cz

Tímto zveme studenty a mladé výzkumné a pedagogické pracovníky na letní školu zaměřenou na výpočtovou dynamiku s názvem ”An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics”, kterou organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 13.-17. června 2016. Podrobnosti lze nalézt na stránkách kurzu: http://shortcourse2016.it.cas.cz/ Tato letní škola se zaměřuje na moderní a aktuální numerické metody ve výpočtové dynamice a to hlavně na metodu konečných prvků v lineárních i nelineárních dynamických úlohách, metodě hraničních prvků, numerickým metodám pro šíření vln napětí v pevných látkách, numerickým metodám dynamického šíření trhlin, moderním metodám přímé numerické integrace pohybových rovnic, numerickým metodám pro dynamické kontaktní úlohy, metodám rozkladu oblastí, modální a spektrální analýza a numerickým metodám jejich řešení, sdruženým úlohám v dynamice (např. interakce poddajných těles s tekutinou) a mnoho dalším. Detailní program je uveden na http://shortcourse2016.it.cas.cz/im/im/page/program. Přednášející letní školy jsou přední experti v oblasti výpočtové mechaniky a dynamiky a to: Prof. K.C. Park - University of Colorado, Boulder, USA Prof. Roger Ohayon - Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France Prof. Alain Combescure - Institut National des Sciences Appliquées, Lyon, France Prof. Adnan Ibrahimbegovic - Université de Technologie Compiègne/ Sorbonne Universités, France Prof. Miloslav Okrouhlík - Institute of Thermomechanics, Prague, Czech Republic Dr. Jiří Plešek - Institute of Thermomechanics, Prague, Czech Republic Prof. Jaroslav Kruis - Czech Technical University in Prague, Czech Republic Prof. José González - Universidad de Sevilla, Spain Dr. Anton Tkachuk -University of Stuttgart, Germany Dr. Radek Kolman - Institute of Thermomechanics, Prague, Czech Republic V případě zájmu nás kontaktujte nebo můžete využít přímo registrace na stránkách letní školy http://shortcourse2016.it.cas.cz/im/regform2/index Za organizátory: Ing. Radek Kolman, Ph.D. (http://www.it.cas.cz/cs/kolmanr)


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS