Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (3., 5. a 7. listopadu 2015)

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice, nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s prací vědců. Těšíme se na setkání s vámi.

Rozcestník

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze 5. 11. 2015 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni 5. 11. 2015 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně 3. a 7. 11. 2015 Podrobnosti

 

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze

5. listopadu 2015, 9:00–18:00
Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Rezervace skupin: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
 

Program exkurzí
Měření elastických vlastností lidské kůže pomocí ultrazvuku in vivo Laboratoř nedestruktivního testování
Kapalná voda při -30°C? Výzkum vlastností podchlazené vody Laboratoř kinetiky fázových přechodů
Termické plazma a jeho využití Laboratoř elektrofyziky
Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů Laboratoř turbulentních smykových proudění
Měření kmitání lopatek turbín, železničních kol a leteckých profilů; měření samobuzených kmitů modelů lidských hlasivek Laboratoře oddělení Dynamiky a vibrací
Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek – seznamení s jedinečným zařízením v ČR Laboratoř ultrazvukových metod
Výkonová elektronika a kvalita elektrické energie Laboratoř výkonové elektroniky
Víte, co se stane, když zachycenou ultrazvukovou vlnu, která se šíří tělesem, otočíme v čase a pošleme obráceným směrem? Laboratoř nedestruktivního testování
Ukázka netradičního chování tekutin  


Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni

5. listopadu 2015, 9:00–15:00
Laboratoř diagnostiky materiálů, Veleslavínova 11, Plzeň
Rezervace návštěv: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@volny.cz
 

Program exkurzí
Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chováni materiálu při dlouhodobém opakovaném zatěžování
Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití

Nový Knín

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně

3. listopadu 2015, 9:00–15:00 a 7. listopadu 2015, 9:00–14:00
Aerodynamické laboratoře, Pod Mikulí 280, 262 03 Nový Knín (spojení z Prahy: busem ze Smíchovského nádraží)
Rezervace skupin: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
 

Program exkurzí
Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum energetického strojírenství Laboratoř vnitřních proudění
Modelování proudění a znečištění vzduchu v městské zástavbě a volné krajině Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
Výzkum přestupu tepla pro chlazení elektronických součástek Laboratoř sdílení tepla a hmoty

Přednáška „Nové směry v počítačové mechanice poddajných těles“

12. listopadu 2015 (čtvrtek) v 11:00
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Kontakt: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS