Studenti

Doktorand Škola Téma disertační práce Školitel
Ing. Ján Kopačka FS ČVUT Algoritmy pro řešení kontaktních úloh Ing. Jiří Plešek, CSc.
Ing. René Marek FS ČVUT Numerická implementace materiálového modelu cyklické plasticity se směrovým zpevněním Ing. Jiří Plešek, CSc.
Ing. Dominik Mochar FS ČVUT Šíření napěťových vln v pokročilých materiálech Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
Ing. Michal Mračko FS ČVUT Numerické řešení úloh šíření vln napětí v tělesech Ing. Jiří Plešek, CSc.
Ing. Slavomír Parma FS ČVUT Materiálový model elastoplasticity s velkými deformacemi Ing. Jiří Plešek, CSc.

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS