Čestné uznání u ceny prof. Babušky uděleno Jánu Kopačkovi

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již po sedmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cenu, jež je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, v současné době v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas at Austin. V roce 2006 udělila AV ČR prof. Babuškovi čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis.

V kategorii diplomových prací získal čestné uznání za první místo Ing. Ján Kopačka za diplomovou práci „Assessment of numerical procedures for determination of the penalty function in contact problems“.

Více...


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS