Česko-tchajwanské technologické dny

V rámci Česko-tchajwanských technologických dnů, které se konaly 15. - 20. května 2017, se vědečtí pracovníci Ústavu termomechaniky AV ČR seznámili s aktivitami navštívených a participujících institucí (National Central University, National Cheng Kung University, Industrial Technology Research Institute) v oblasti energetického výzkumu.

V Tainan Hydraulics Laboratory, National Cheng Kung University, byla předjednána možnost využití jejich výzkumné infrastruktury simulující dynamiku mořského prostředí pro testování zařízení vyvinutého v Ústavu termomechaniky AV ČR a domluvena případná spolupráce na výzkumném projektu v oblasti využití energie mořských proudů.

Během konání těchto dnů byla naplánována návštěva Dr. Su-Ying Lu z Taiwan Institute of Economic Research a Prof. Faa-Jeng Lin z National Central University v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Návštěva proběhla 20. června 2017 s cílem dohodnout podrobnosti další spolupráce.

            


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS