Čestná uznání u ceny prof. Babušky udělena R. Kolmanovi a V. Shánělovi

V roce 2011 byl uspořádán 18. ročník soutěže o Cenu profesora Babušky v oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku, pod záštitou České společosti pro mechaniku a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Ing. Radek Kolman, PhD. získal 2. místo v kategorii A za disertační práci „Disperzní analýza rovinných kvadratických konečných prvků v úlohách elastodynamiky“ a Ing. Vít Sháněl 2. místo v kategorii S za diplomovou práci „On the mass lumping in the finite element method“.

Cena profesora Babušky je určena pro vysokoškolské studenty, diplomanty, doktorandy nebo mladé vědecké pracovníky do 36 let. Je udílena každoročně a je spojena s finanční odměnou. Cenu založil v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška, který od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS