Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu

Jako každoročně i letos MŠMT zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018.

  • Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Udělit může jednu či více cen v souhrnné hodnotě 500 000 Kč.
  • Posuzuje se zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro Českou republiku a jejich mezinárodní význam.
  • Uzávěrka návrhů: 30. září 2019.
  • Doporučujeme návrhy doručit do podatelny MŠMT v dostatečném předstihu nezbytném pro zpracování a označení.
  • Více informací je k dispozici zde.
převzato z www.vedavyzkum.cz

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS