Slovník mechaniky strojů


Anglicko-český terminologický slovník mechaniky strojů

byl vytvořen v rámci činnosti komise pro standardizaci terminologie organizace IFToMM.
(c) 2010 prof. Ing. J. Novotný DrSc., Český národní komitét IFToMM, Česká společnost pro mechaniku
Slovnik mechaniky strojů

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS