Členové komisí IFToMM

Stálé komise IFToMM:
Název komise  
Communications, Publications and Archiving  
Education prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., VUT Brno, petruska@fme.vutbr.cz
History of MMS prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i., fryba@itam.cas.cz
Standardization of Terminology  
Technické komise IFToMM pro období let 2011–2015:
Komise První kandidát Druhý kandidát Pozorovatel
Computational
Kinematics
doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.,
ZČU Plzeň,
svigler@kme.zcu.cz
prof. Ing. Zbyněk Šika, PhD.,
ČVUT Praha,
Zbynek.Sika@fs.cvut.cz
prof. Ing. Miloš Němček,
VŠB Ostrava,
milos.nemcek@vsb.cz
Gearing and
Transmissions
prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.,
ZČU Plzeň,
dupal@kme.zcu.cz
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
VÚTS Liberec,
miroslav.vaclavik@vuts.cz
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl,
ČVUT Praha,
Vojtech.Dynybyl@fs.cvut.cz 
Linkages and
Mechanical Controls
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
VÚTS Liberec,
miroslav.vaclavik@vuts.cz
Ing. Petr Ferfecki, PhD.,
VŠB Ostrava,
petr.ferfecki@vsb.cz
doc. Ing. Martin Bílek, PhD.,
TU Liberec,
martin.bilek@tul.cz
Micromachines      
Vibrations Ing. Luděk Pešek, CSc.,
ÚT AV ČR, v. v. i.,
pesek@it.cas.cz
Ing. Miroslav Byrtus, PhD.,
ZČU Plzeň,
mbyrtus@kme.zcu.cz
Ing. Ladislav Půst, DrSc.,
ÚT AV ČR, v. v. i.,
pust@it.cas.cz
Reliability prof. Ing. Zdeněk Vintr, PhD.,
UO Brno,
vintr@cs.vabo.cz
doc. Ing. Petr Blecha, PhD., 
VUT Brno,
blecha@fme.vutbr.cz
 
Robotics and
Mechatronics
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.,
VUT Brno,
brezina@fme.vutbr.cz
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
ČVUT Praha,
Michael.Valasek@fs.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Krejsa, PhD.,
VUT Brno,
krejsa@fme.vutbr.cz

prof. Ing. Zbyněk Šika, PhD.,
ČVUT Praha,
Zbynek.Sika@fs.cvut.cz

Rotordynamics prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.,
VŠB TU Ostrava,
jaroslav.zapomel@vsb.cz
Ing. Luděk Pešek, CSc.,
ÚT AV ČR, v.v.i.,
pesek@it.cas.cz
 
Sustainable Energy
Systems
     
Transportation
Machinery
 
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.,
ÚTAM AV ČR, v. v. i.,
naprstek@itam.cas.cz
Ing. Pavel Steinbauer, PhD.,
ČVUT Praha,
Pavel.Steinbauer@fs.cvut.cz
 
Biomechanical
Engineering
Ing. Luděk Hynčík, PhD.,
ZČU Plzeň,
hyncik@kme.zcu.cz
RNDr. Matěj Daniel,
ČVUT Praha,
Matej.Daniel@fs.cvut.cz
Ing. Pavel Steinbauer, PhD.,
ČVUT Praha
Pavel Steinbauer@fs.cvut.cz

prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc.,
TU Liberec,
jan.skliba@tul.cz

Multibody Dynamics
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,

ČVUT Praha,
Michael.Valasek@fs.cvut.cz

Dr. Ing. Pavel Polach,
Škoda výzkum,s.r.o. Plzeň,
polach@vzuplzen.cz
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.,
VŠB TU Ostrava,
jaroslav.zapomel@vsb.cz
Tribology prof. Ing. Josef Brychta, PhD.,
VŠB Ostrava,
josef.brychta@vsb.cz
prof. Ing. Martin Hartl, PhD.,
VUT Brno,
hartl@fme.vutbr.cz
 


Zpět


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS