IFToMM – Český národní výbor

Český národní výbor IFToMM je členem mezinárodní federace International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, jejímž cílem je propagace výzkumu v oblasti mechanizmů a strojů.
 
Logo IFToMMKontakt:
Český národní výbor IFToMM
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 224 353 083, 224 353 125
e-mail: pesek@it.cas.cz
Český národní výbor:
Předseda: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. ÚT AV ČR jaroslav.zapomel@vsb.cz
Místopředseda: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV jvimmr@kme.zcu.cz
Vědecký tajemník: Ing. Luděk Pešek, CSc. ÚT AV ČR pesek@it.cas.cz
Členové: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. VÚT Brno, FSI brezina@fme.vutbr.cz
  Ing. Jaromír Horáček, DrSc. ÚT AV ČR jaromirh@it.cas.cz
  prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. VÚT Brno, FSI kotoul@fme.vutbr.cz
  doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. TU Liberec, FSI jiri.mrazek@tul.cz
  Ing. Jiří Náprstek, DrSc. ÚTAM AV ČR naprstek@itam.cas.cz
  prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. VÚT Brno, FSI petruska@fme.vutbr.cz
  Dr. Ing. Pavel Polach, CSc. VZÚ Plzeň, s.r.o. polach@vzuplzen.cz
  Ing. Ladislav Půst, DrSc. ÚT AV ČR pust@it.cas.cz
  prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc. TU Liberec, FSI jan.skliba@tul.cz
  prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS Liberec miroslav.vaclavik@vuts.cz
  prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. ČVUT Praha, FSI Michael.Valasek@fs.cvut.czFooter menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS